กคช.ดำเนินแผนการขับเคลื่อน ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย

83
ที่อยู่อาศัย

กคช.เร่งขับเคลื่อนแผน ที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 45 ปี มีผลดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย 724,985 หน่วย ล่าสุดมีแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว 20 ปี (2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579-Housing For All)

ทั้งนี้ กคช.อยู่ระหว่างดำเนินแผนการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยในปี 2560-2561 ที่สำคัญ ดังนี้

1.โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นแผนปี 2559-2567 จัดสร้างใหม่ 36 อาคาร รวม 20,292 หน่วย แบ่งก่อสร้าง 4 เฟส ใช้เวลา 8 ปี คืบหน้าล่าสุดการจัดสร้างอาคารพักอาศัยระยะที่ 1 แปลง G 334 หน่วย รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากแฟลตที่ 18-22 การก่อสร้างแล้วเสร็จ 55% คาดว่าสร้างเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ และเตรียมส่งมอบให้เข้าพักอาศัยในเดือนสิงหาคม 2561

ส่วนเฟส 2-3-4 อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบจากสภาพัฒน์เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ที่อยู่อาศัย2.โครงการบ้านเคหะประชารัฐ เป้าหมายรองรับผู้มีรายได้น้อย โดยได้รับการสนับสนุนดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ โดยปี 2561 เป้าขาย 13,301 หน่วย ล่าสุดมียอดขายได้ 4,650 หน่วย โดยอีเวนต์ต่อไปกำหนดจัดระหว่าง 10-18 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (แยกปทุมวิไล), บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 2, ห้างเทสโก้โลตัส รังสิต และที่สำนักงานใหญ่ ถนนนวมินทร์

3.โครงการบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของรัฐ โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 24 ตุลาคม 2560 อนุมัติ 2 โครงการในจังหวัดสงขลา 491 หน่วย จังหวัดปัตตานี 89 หน่วย ล่าสุดเตรียมเสนอขอมติ ครม.ทำบ้านสวัสดิการข้าราชการแบบเช่าซื้อ 2,004 หน่วยภายในเดือนสิงหาคมนี้

4.โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เป็นโครงการใหม่ มติ ครม.อนุมัติดำเนินการ 34,394 หน่วย ก่อสร้างเสร็จ 13,119 หน่วย ปีงบประมาณ 2561 เริ่มก่อสร้างใหม่ 39 โครงการ 6,755 หน่วย และเตรียมขออนุมัติเพิ่มอีก 17 โครงการ 5,597 หน่วย

ที่อยู่อาศัย5.โครงการตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มี 2 ระยะ เริ่มจากระยะที่ 1 มีโครงการประชานิเวศน์ 3 จำนวน 556 หน่วย เริ่มก่อสร้างปีนี้ 286 หน่วย แต่มีผู้สนใจจองซื้อ 318 หน่วย กับโครงการลำลูกกา คลอง 2 จำนวน 820 หน่วย อยู่ขั้นตอนขอ EIA

6.โครงการเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปัจจุบันได้ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วแบ่งเป็นระยะที่ 1 จำนวน 14 โครงการ 4,388 หน่วย กับระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ 494 หน่วย

7.โครงการสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง (Senior Complex) โดยจัดทำบ้านเคหะกตัญญู ทำเลคลองหลวง 1-2 จำนวน 360 หน่วย อยู่ระหว่างเสนอสภาพัฒน์ให้ความเห็นชอบ เป้าหมายดำเนินการ 3 ทำเล คือ คลองหลวง 1-2 รวม 360 หน่วย, ทำเลตำบลท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 360 หน่วย และทำเลอำเภอบางละมุง ชลบุรี

8.โครงการเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ภายใต้รูปแบบ PPP มี 6 โครงการ ได้แก่ ทำเลร่มเกล้า, หนองหอย เชียงใหม่, ดินแดง ระยะที่ 3-4, โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ ปทุมธานี (ลำลูกกา), สมุทรปราการ (บางเสาธง) และประชานิเวศน์ 3

ที่อยู่อาศัย9.โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย ในปี 2560 มีเป้าหมาย 100 ชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วเสร็จ 137 ชุมชนในปี 2561 ตั้งเป้าอีก 100 ชุมชน 30,000 หน่วย

ดร.ธัชพล กล่าวว่า “ยุคนี้เราประกาศให้เป็นยุคการเคหะแห่งชาติ 4.0 โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน โดยมีคอนเซ็ปต์บริหารจัดการคือ สร้าง-ซ่อม-เซล ปีนี้มีแผนสร้างใหม่ 56,000 หน่วย โดยใช้งบลงทุน 9,000 กว่าล้านบาท”

 

ที่มา : baan-d