ประกาศขาย

เกร็ดความรู้ : นายหน้าขายบ้าน ช่องทางสร้างรายได้แบบจับเสือมือเปล่า

บ้านเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า การซื้อขายบ้านในแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินจำนวนมาก ในความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ก็คือ อาชีพของคนที่มีฐานะ หรือมีเงินทุนมากๆ เท่านั้น ความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ บทความต่อไปนี้ มีคำตอบที่อธิบายได้อย่างชัดเจนที่สุด

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร
การทำธุรกิจ ก็คือ กิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน และให้บริการ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน หรือผลกำไรจากการซื้อขาย และให้บริการในแต่ละครั้ง ส่วนอสังหาริมทรัพย์ในทางกฎหมาย หมายถึง ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน ได้แก่ อาคาร บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ ฯลฯ รวมไปถึงสิทธิที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งที่มีโฉนด และสิทธิครอบครองในที่ดิน ที่ไม่มีโฉนด
สรุป ความหมายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็คือ การสร้างรายได้จากการ ขายบ้าน รายได้จากการให้เช่าบ้าน หรือการพัฒนา และบริหารที่ดินเปล่า บ้าน และอาคารต่างๆ ให้เกิดเป็นรายได้ขึ้นมา

รูปแบบการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นการลงทุนที่มีหลายรูปแบบ ทั้งการซื้อมาขายไปเพื่อให้ได้ผลกำไรหรือผลตอบแทนจากส่วนต่างในการขายบ้าน การลงทุนรูปแบบนี้เรียกว่า การลงทุนในระยะสั้น ส่วนการลงทุนในระยะยาว เช่น การซื้อบ้านหรือที่ดิน แล้วนำมาปล่อยเช่าเพื่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง หรือซื้อเก็บไว้เก็งกำไร เมื่อมีโอกาสทำกำไรก็สามารถขายออกไปได้ในทันที

นายหน้าขายบ้าน ช่องทางสร้างรายได้แบบจับเสือมือเปล่า
การซื้อขายบ้าน ถือเป็นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง และการซื้อขายบ้านยังมีหลายลักษณะ และหลายรูปแบบ ที่สามารถใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับนักธุรกิจ นอกจากซื้อมาแล้วขายไป ซื้อมาปล่อยเช่า หรือซื้อมาเก็บไว้เพื่อเก็งกำไร การเป็นนายหน้าขายบ้าน หรือสร้างรายได้แบบจับเสือมือเปล่า ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ ซึ่งการซื้อขายแต่ละครั้งอาจทำให้นายหน้าที่เก่งๆ และมีทักษะสามารถมีรายได้ต่อครั้งมากถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม

บทบาทหน้าที่ และรายได้ของนายหน้า
แนวทางสร้างรายได้ด้วยการเป็นนายหน้าขายที่ดิน หรือสร้างรายได้แบบจับเสือมือเปล่า นายหน้า (Agent) มีบทบาทหน้าที่เป็นคนกลางติดต่อประสานงาน ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายให้มาเจอกัน และทำให้เกิดการตกลงซื้อขาย ผลตอบแทนจากการเป็นนายหน้าซื้อขายบ้าน หรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ส่วนใหญ่จะมีรายได้อยู่ที่ 3% หรือรายได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลง ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและนายหน้า บทบาทหน้าที่ของนายหน้า เช่น
1.ทำหน้าที่แทนผู้ขายในการติดต่อหาผู้ที่สนใจมาซื้อ การใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำให้โอกาสในการขายบ้านมีมากขึ้น เพราะนายหน้าทำงานเต็มเวลาแทนผู้ขาย
2.นายหน้าที่เป็นมืออาชีพ จะต้องมีข้อมูลหรือกลุ่มลูกค้า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในเครือข่าย เพื่อช่วยให้ค้นพบกลุ่มลูกค้า ทำให้เกิดการตกลงซื้อขายเร็วขึ้น
3.นายหน้าต้องเป็นมากกว่าผู้ที่ติดต่อ ประสานให้ฝ่ายซื้อ และฝ่ายขายมาเจอกัน แต่ควรช่วยแนะนำผู้ขายในการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม เนื่องจากนายหน้าส่วนใหญ่จะมีข้อมูลราคาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื้อขายอยู่แล้ว
4.นายหน้าที่ดี ควรให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขาย ช่วยปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ขาย เพราะนายหน้าที่มีประสบการณ์จะรู้ และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
5.นายหน้าที่มีประสบการณ์ และมีทักษะความสามารถ อาจช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้การขายเกิดขึ้นได้ง่ายและเร็วขึ้น เช่น พาไปชมบ้านที่ต้องการขาย ดูแลเรื่องการทำนิติกรรม การเขียนสัญญา หรือเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์
6.นายหน้าอยู่ในฐานะคนกลาง บางครั้งต้องช่วยให้การเจรจาต่อรองทำได้ง่าย และสะดวกขึ้น หรือช่วยขจัดอุปสรรคให้กับผู้ซื้อขาย เช่น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีราคามีมูลค่าสูง การซื้อขายแต่ละครั้งใช้วงเงินสูง และต้องมีเรื่องของกฎหมาย หรือการทำนิติกรรมเขามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คนส่วนใหญ่จึงเข้าใจว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีเงินทุน หรือเป็นธุรกิจของคนที่มีฐานะเท่านั้น gurubaan.com เชื่อว่าบทความนี้ คงทำให้หลายๆ คนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรู้จักอาชีพนายหน้า ขายบ้าน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้แบบจับเสือมือเปล่าให้กับนักธุรกิจได้โดยไม่ต้องลงทุน