ครม.ไฟเขียว สร้างบ้านคนจนตามแนวรถไฟฟ้าลำลูกกา-คลองสอง

119
บ้านผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนตั้งกองทุนปล่อยกู้และค้ำประกันสินเชื่อ วงเงินกว่า 5,200 ล้านบาท หวังช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตัวเอง หลัง ครม.อนุมัติเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยตามแนวรถไฟฟ้าลำลูกกา-คลองสอง 820 หน่วย เงินลงทุน 903 ล้าน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณลำลูกกา คลองสอง ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม เส้นทางหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอจำนวน 820 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 903 ล้านบาท

บ้านติดรถไฟฟ้าทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประกอบด้วยเงินกู้ภายในประเทศ 814 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาเงินกู้ให้ และเงินรายได้ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จำนวน 88 ล้านบาท โดยให้ดำเนินโครงการได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

พร้อมกำหนดรูปแบบอาคารและราคาตามกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น อาคารส่วนแรกที่จะเริ่มสร้างก่อนเป็นอาคารชุด 4 ชั้น ขนาดห้อง 27 ตารางเมตร จำนวน 280 หน่วย ราคาขาย 8.68 แสนบาท ส่วนที่สองจะเป็นอาคารชุด 4 ชั้น ขนาดห้อง 27 ตารางเมตรเท่ากัน ราคาขาย 8.91 แสนบาท กำหนดแล้วเสร็จปี 2564 มีเป้าหมายสำหรับผู้มีรายได้น้อย อีกส่วนเป็นทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น ขนาด 20 ตารางวา 28 ตารางวา และบ้านแฝด 35 ตารางวา ราคาประมาณ 3 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จปี 2564 โดยส่วนนี้สำหรับผู้มีรายได้ปานกลางนั่นเอง

ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้มีรายได้ปานกลางที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมายรับภาระได้

 

ที่มา : posttoday