โครงการบ้านน่าอยู่

สาระน่ารู้ : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้านจัดสรร

เมื่อเข้าไปอยู่ในบ้านจัดสรรของแต่ละโครงการ ผู้ซื้อบ้านจัดสรรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โครงการนั้นๆ ได้ระบุเอาไว้ในสัญญาซื้อขายตั้งแต่แรก อาทิ ต้องไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้าน หรือผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆ เจ้าของบ้านสามารถใช้พื้นที่ต่างๆ รอบบริเวณโครงการได้ทำประโยชน์ร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นถนนในหมู่บ้าน สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ ระบบคีย์การ์ด และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือแม้กระทั่งการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร เพื่อเป็นตัวแทนลูกบ้านทุกคนในการบริหารจัดการบ้านจัดสรร มีข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องบ้านจัดสรร ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อบ้านกันนะคะ

เจ้าของบ้านต้องดูแลทรัพย์สินร่วมกัน

ก่อนหน้าที่คุณจะซื้อบ้านจัดสรร เจ้าของโครงการจะทำหน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เป็นเรื่องทรัพย์สินส่วนกลางได้เป็นอย่างดี เช่น ถนนในหมู่บ้าน สวนสาธารณะ ท่อประปา ท่อระบายน้ำ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ฯลฯ เมื่อคุณย้ายเข้ามาอยู่ในโครงการแล้ว เจ้าของบ้านทุกหลังจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เพื่อรักษาทรัพย์สินของโครงการร่วมกันกับเจ้าของบ้านคนอื่นๆ

บ้านจัดสรรต้องมีนิติบุคคล

หากเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร ไม่ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง หรือบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางไม่โปร่งใส เมื่อเจ้าของบ้านเห็นว่า เจ้าของโครงการไม่น่าไว้วางใจในบริหารส่วนกลางต่อไป มีกฎหมายรองรับเรื่องนี้ค่ะ และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการมีมติจัดตั้ง “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” แล้วแต่งตั้งตัวแทนเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็จะรับโอนทรัพย์สินส่วนกลาง ทรัพย์สิน และสาธารณูปโภคจากเจ้าของโครงการมาบริหารจัดการได้ทันที รวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านจัดสรรจากเจ้าของบ้านอีกด้วย แต่การทำงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรที่ได้รับการเลือกตั้งจากลูกบ้าน เพื่อดูแลการทำงานด้วย

หน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านจัดสรร

คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร แม้ว่าจะจัดการบริหารแล้ว จะต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม มีจิตสำนึกสาธารณะ ทำงานด้วยความโปร่งใส ทำหน้าที่ในการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภค เช่น การใช้สโมสร สระว่ายน้ำ กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัย และการจราจรภายในหมูบ้านจัดสรร ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่อาจเกิดอันตรายแก่เพื่อนบ้าน ห้ามจอดรถบนทางเท้า เป็นต้น

หน้าที่ของลูกบ้านที่ดี

ลูกบ้านต้องจ่ายค่าส่วนกลาง โดยอัตราค่าเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลาง โดยคำนวณจากพื้นที่ของบ้าน ส่วนใหญ่จะเฉลี่ยในราคาที่เท่ากัน ยกเว้นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่มากๆ และใช้ประโยชน์จากบ้านเพื่อการอยู่อาศัย ถ้าค้างชำระค่าส่วนกลางบ้านจัดสรรเกิน 3 เดือน อาจถูกระงับการให้บริการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค หรือถ้าค้างชำระค่าส่วนกลางบ้านจัดสรรเกิน 6 เดือน อาจถูกระงับสิทธิในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และควรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำบ้านจัดสรรทุกครั้ง เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของคุณเอง

ข้อดีของบ้านจัดสรร

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เนื่องจากภายในโครงการบ้านจัดสรรทุกๆ โครงการจะมีการสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นถนนในหมู่บ้าน ไฟส่องสว่างตามถนน สวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ที่ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่เลือกซื้อบ้านจัดสรร

ระบบรักษาความปลอดภัยดี การเข้า-ออกบ้านจัดสรรมีพนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบคีย์การ์ด มีกล้องวงจรปิดบริเวณรอบโครงการบ้านจัดสรร มีรั้วล้อมรอบ มีความปลอดภัย หากมีคนแปลกหน้า ลูกบ้านทุกหลังช่วยเหลือกันสอดส่องดูแล

ข้อเสียของบ้านจัดสรร

เปลี่ยนแปลง-ต่อเติมได้ยาก หากต้องการต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้านใหม่ อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เนื่องจากวัสดุ โครงสร้าง หรือรูปแบบบ้าน ผู้ซื้อไม่ได้ดูแลเองตั้งแต่ต้น การเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมบ้านสุ่มเสี่ยงต่อความเสียหายให้กับบ้าน มาตรฐานของบ้านที่สร้าง หากบ้านไม่ได้มาตรฐาน ผู้ซื้อไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตอนที่สร้างทางโครงการใช้วัสดุอะไรบ้าง โดยเฉพาะโครงสร้างของบ้าน

ดังนั้น เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับบ้านจัดสรรจึงเป็นเรื่องสำคัญของผู้อยากมีบ้านเป็นของตนเอง โดยเฉพาะคุณที่กำลังจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกัน และเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแล้ว คุณก็ควรปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ของการอาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรร่วมกันด้วยนะคะ