ฟรี! 8 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

1393
แบบบ้านเพื่อประชาชน, บ้านผู้มีรายได้น้อย

แบบบ้านฟรี แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข จากโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

รัฐบาลมีนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแบบที่พักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นไปด้วยในตัว จึงทำให้เกิดเป็นโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนขึ้น ซึ่งในโครงการนี้ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถไปขอรับแบบบ้านฟรีได้ไม่มีข้อจำกัด โดยประกอบไปด้วยแบบบ้านทั้งหมดกว่า 33 แบบ ภายใต้แบบบ้านหลัก คือ แบบบ้านไทยช่วยไทย แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย บ้านรวมน้ำใจไทย และแบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุขที่นำมาฝากกันในวันนี้

  1. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1

บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข ชั้นเดียว 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 77.00 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 50 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 540,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 579,000 บาท

  1. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2

บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข ชั้นเดียว 3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 113.36 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 70 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 922,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 985,000 บาท

  1. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3

บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข สูง 2 ชั้น 3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 125.90 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 50 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 1,015,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 1,083,000 บาท

  1. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4

บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข สูง 2  ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 179.35 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 75 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 1,493,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 1,578,000 บาท

  1. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5

บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 169. 09 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 85 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 1,355,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 1,422,000 บาท

  1. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6

 บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 230.75  ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 100 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 1,608,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 1,718,000 บาท

  1. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7

บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 240.44 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 90 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 1,970,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 2,080,000 บาท

  1. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8

บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 382.95 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 135 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 2,659,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 2,795,000 บาท

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ กับแบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุขที่ทางเรานำมาฝาก หากใครมีที่ดินอยู่แล้วจะลองนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับขนาดพื้นที่ก็ได้ค่ะ

ที่มา : www.dpt.go.th