รับสร้างบ้าน

สาระน่ารู้ : บริษัท รับสร้างบ้าน เลือกอย่างไรไม่ให้ทิ้งงาน

เมื่อคนเราเริ่มมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง การมีบ้านสวยๆ สักหนึ่งหลังเป็นความปรารถนาสูงสุดของทุกคนอยู่แล้ว แต่การปลูกสร้างบ้านก็ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะปัญหาผู้รับเหมา หรือบริษัทผู้รับเหมาทิ้งงาน เกิดขึ้นเป็นประจำให้เราเห็นอยู่บ่อยๆ ใครที่คิดจะสร้างบ้านเพื่อป้องกันปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน วันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกบริษัท รับสร้างบ้าน มาแนะนำ ค่ะ

การเตรียมตัวสร้างบ้าน

การมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัก ถือเป็นเรื่องใหญ่ของทุกคน เพราะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งการเลือกทำเลที่ปลูกสร้างบ้าน และแบบบ้านที่ต้องการ เรื่องของงบประมาณ และที่สำคัญการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน เราควรจะเลือกอย่างไรให้ได้บริษัทผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและไม่ทิ้งงาน ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนก่อนการปลูกสร้างบ้านก่อนนะคะ ซึ่งมีรายละเอียดที่จะต้องเตรียมพร้อม ดังต่อไปนี้

1.การเลือกทำเล ไม่ได้หมายถึง ทำเลในการปลูกสร้างบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตำแหน่งบ้านด้วย เพราะการวางตำแหน่งบ้านให้อยู่ในทิศทางลม จะทำให้ลมธรรมชาติพัดเข้าตัวบ้าน ช่วยประหยัดพลังงาน นอกจากนั้นการวางตำแหน่งบ้านอย่างเหมาะสม จะทำให้บ้านมีพื้นที่ใช้สอย เช่น มีที่ว่างสำหรับปลูกผัก ทำสวนหย่อม เพื่อปรับภูมิทัศน์ทำให้บ้านน่าอยู่ และคนที่อยู่ในบ้านใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

2.การเลือกรูปแบบบ้าน คนที่ปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตัวเอง อาจจะชอบแบบบ้านในสไตล์ที่เป็นตัวเอง แต่ควรเลือกบ้านหลายๆ แบบ แล้วนำมาปรับประยุกต์ให้ได้ทรงบ้านที่ต้องการ หรือบางคนอาจจะเลือกแบบบ้านจากสื่อในสังคมออนไลน์ หรือซื้อหนังสือแบบบ้านที่แยกรูปแบบให้เราอย่างชัดเจน เช่น แบบบ้านไม้ บ้านตึก บ้านโมเดิร์น บ้านชั้นเดียว หรือบ้านราคาประหยัด

3. เมื่อเลือกรูปแบบบ้านที่ต้องการได้แล้ว การออกแบบบ้านจะต้องให้สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ หรือเขียนแบบบ้านตามที่เราต้องการ หรือมีอีกหนึ่งก็คือ วิธีซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ทั่วไป แต่แบบบ้านสำเร็จรูปจะไม่ได้รูปแบบบ้านที่ตรงกับความต้องการ หรือไม่ตอบโจทย์ในการใช้พื้นที่ภายในบ้าน เหมือนกับให้สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบให้

4.งบประมาณในการสร้างบ้าน เมื่อได้แบบบ้านแล้ว เราจะทราบงบประมาณในการปลูกสร้างบ้านแบบคร่าวๆ ได้ ส่วนคนที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงินจะได้เตรียมทำเรื่องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือธนาคารต่างๆ ที่เลือกไว้

5.ขออนุญาตปลูกบ้าน กรณีพื้นที่ปลูกสร้างบ้านอยู่ในเขตที่มีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมือง การปลูกสร้างบ้านจะต้องได้รับอนุญาตแบบแปลนก่อน โดยเจ้าของบ้านต้องไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเทศบาล และสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี หากอยู่นอกเขตควบคุมสามารถปลูกสร้างได้เลย

6.เลือกบริษัทผู้รับเหมา เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่ดี ก็จะทำให้การปลูกบ้านได้มาตรฐาน งานมีคุณภาพ และป้องกันปัญหาบริษัทรับสร้างบ้าน หรือผู้รับเหมาหนีงานได้ สำหรับขั้นตอนการเลือกผู้รับเหมาควรพิจารณาจากผลงาน และเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ ก่อนตัดสินใจทำสัญญาต้องเปรียบเทียบราคาค่ารับเหมากับหลายๆบริษัท เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม

7.ขั้นตอนการตรวจรับงาน เมื่อบริษัทรับสร้างบ้าน หรือผู้รับเหมาสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งมอบงานเจ้าของบ้านต้องตรวจรับงาน หรือตรวจดูความเรียบร้อยทั้งหมดก่อน ขั้นตอนนี้หากเจ้าของบ้านมีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือศึกษาขั้นตอนการตรวจรับงานมาบ้างแล้ว ก็ตรวจรับงานได้ด้วยตัวเอง แต่เพื่อความมั่นใจ ควรจ้างบริษัทตรวจรับงาน หรือจ้างวิศวกรเป็นผู้ตรวจรับงานให้ก็ได้

ปัญหาบริษัทรับสร้างบ้านทิ้งงาน

การปลูกสร้างบ้านด้วยวิธีว่าจ้างบริษัทรับเหมามาปลูกสร้างให้ โดยเจ้าของบ้านทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างด้วยตัวเอง หากเจ้าของบ้านมีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างมาก่อนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนัก ยกเว้นเจ้าของบ้านที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมามักเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน แต่กรณีนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้รับเหมาต้องทิ้งงาน

สาเหตุที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงาน

1.เกิดจากผู้ว่าจ้างยอมให้ผู้รับเหมาเบิกเงินล่วงหน้า เมื่อผู้รับเหมาใช้เงินหมด หรือเงินที่เหลืออยู่กับผู้ว่าจ้างไม่พอจ่ายค่าแรงคนงาน ผู้รับเหมาที่ขาดความรับผิดชอบจะทิ้งงาน ทำให้กลายเป็นปัญหาที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ
2. ผู้รับเหมาขาดความรับผิดชอบ ปล่อยให้คนงานทำงานกันเอง เมื่อทำงานผิดพลาดหรือต้องปรับแก้ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงาน หากทำต่ออาจขาดทุนได้
3.เกิดจากผู้ว่าจ้างกดราคาบริษัทผู้รับเหมามากเกินไป เมื่อผู้รับเหมาทำไปสักระยะ คาดว่าทำต่อไปก็คงขาดทุน ทำให้ต้องทิ้งงานไป
4.ผู้รับเหมามีปัญหากับทีมงาน เช่น คนงานเบิกค่าแรงไม่ได้ จ่ายเงินยาก ทำให้คนงานหยุดไม่ทำงาน เมื่อผู้รับเหมาหาคนงานไม่ได้ หรือกลัวว่างานจะเสร็จช้ากว่ากำหนด ทำให้เลือกทิ้งงานมากกว่าแก้ปัญหา
5.เจ้าของบ้านจู้จี้จุกจิก สั่งให้ผู้รับเหมาปรับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่อยู่ในสัญญา หรือแก้งานบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้รับเหมา จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ทำให้บริษัทผู้รับเหมาตัดสินใจทิ้งงาน
6.บริษัทผู้รับเหมารับงานหลายแห่ง ทำให้ควบคุมงานไม่ทั่วถึง มีปัญหาแรงงานช่างไม่ตรงกับการทำงาน หรือแรงงานที่มีทักษะฝีมือมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้งานก่อสร้างขาดคุณภาพและไม่สามารถทำงานต่อไปได้ เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงานได้
7.สัญญาว่าจ้างไม่รัดกุม เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทผู้รับเหมาทิ้งงาน ถ้าการก่อสร้างนั้นมีปัญหาเกิดขึ้น
8.ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของบ้านมีปัญหาการเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ผู้รับเหมาเบิกเงินไม่ได้ บริษัทไม่มีค่าแรงจ่ายคนงาน หรือวัสดุอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างไม่มี เนื่องมาจากปัญหาการเงินของเจ้าของบ้าน ทำให้งานต้องหยุดชะงัก การทำงานไม่ต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทต้องทิ้งงานไปรับงานใหม่

วิธีป้องกันบริษัทรับสร้างบ้านทิ้งงาน

1.คัดเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีผลงานหรือมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เพราะการเลือกบริษัทรับเหมาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ผู้รับเหมาจะให้ความกับการรักษาเครดิตของบริษัทไว้ หากเกิดปัญหาในการปลูกสร้างบ้านก็จะเลือกแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยและหาแนวทางแก้ไขหรือหาทางออกร่วมกันกับเจ้าของบ้าน
2.จัดจ้างเฉพาะค่าแรงงานในการปลูกสร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้านจะรับผิดชอบเฉพาะการก่อสร้าง ส่วนวัสดุเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการเอง
3.การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ต้องเลือกอย่างน้อย 2-3 บริษัท แล้วนำราคาค่ารับเหมามาเปรียบเทียบกัน บริษัทที่เสนอราคาต่ำมากๆ ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะคะ เพราะอาจเป็นกลลวงเพื่อให้ได้งาน แล้วทิ้งงานภายหลังได้
4.ทำสัญญาว่าจ้างอย่างละเอียด การจ่ายเงินกำหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจน เช่น จ่ายเงินทั้งหมด 3 งวด งวดละเท่าไร เมื่องานเสร็จตรวจรับงานก่อนแล้วจ่ายเงินงวดสุดท้าย
5.ผู้ว่าจ้างต้องตรวจงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ผู้รับเหมาทำงานโดยไม่มีเจ้าของบ้านมาดูแลเพราะอาจผิดแบบ หรือทำงานขาดคุณภาพ จนต้องรื้อหรือแก้ไข ทำให้ผู้รับเหมาขอเพิ่มค่าแรงงานมากขึ้น ปัญหานี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ทิ้งงานได้
6.ผู้ว่าจ้างควรหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมา ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือข้ออ้างใดๆ โดยเฉพาะการเบิกเงินล่วงหน้า ทั้งๆ ที่การก่อสร้างยังไม่เริ่มหรือยังไม่แล้วเสร็จ และปริมาณงานที่ได้ยังไม่เหมาะสมกับค่าแรงงานที่เบิก
7.ผู้ว่าจ้างไม่ควรนำกำหนดเวลาส่งมอบงานมาเป็นเกณฑ์ หรือกดดันบริษัทผู้รับเหมา กรณีทำงานล่าช้าที่เกิดจากปัญหาต่างๆ เช่น สภาพอากาศ ฝนตกบ่อย หรือวัสดุอุปกรณ์ส่งมาล่าช้า เพราะทำให้ผู้รับเหมาเร่งงาน ต้องเสียค่าจ้างแรงงานแต่ปริมาณงานที่ได้ไม่คุ้มค่า เพราะทำงานไม่ได้

การปลูกบ้านอาจไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ถ้าเราควรเตรียมความพร้อมด้วยการเรียนรู้ทุกขั้นตอนอย่างเข้าใจ และยอมเสียเวลาหาข้อมูล เพื่อให้ได้บริษัทรับเหมาที่มีคุณภาพก็ไม่ใช่เรื่องยาก และยังช่วยป้องกันปัญหา บริษัท รับสร้างบ้าน หรือผู้รับเหมาทิ้งงานได้ เพราะบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า เป็นศูนย์รวมความสุขของคนในครอบครัว ถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหานี้กับเราและคนอื่นๆ ต้องช่วยตรวจสอบเป็นหูเป็นตาแทนกันนะคะ