รู้ก่อนสร้างบ้าน

ระบบไฟฟ้า การติดตั้ง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างไรให้ปลอดภัย

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญของโลก ถึงแม้มันจะช่วยทำประโยชน์ได้มากมาย แต่ก็แฝงภัยอันตรายด้วยเช่นกัน เราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้า

สาระน่ารู้ : บ้านสำเร็จรูป ประหยัดพลังงาน

สำหรับใครหลายๆ คน การสร้างบ้านเป็นของตัวเองอาจเป็นความฝันหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้ และที่ผ่านมาการเติบโตด้านที่อยู่อาศัยมีจำนวนบ้านที่ก่อสร้างใหม่ขึ้นทุกปี พร้อมกับธุรกิจรับสร้างบ้าน และออกแบบบ้านที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการสร้างบ้านมากขึ้นนั่นเอง แต่เชื่อว่าคุณผู้อ่านหลายๆ ท่านที่มีความฝันอยากมีบ้านสักหลัง หรืออยาก สร้างบ้าน เป็นของตัวเอง แต่มีงบประมาณจำกัด และอยากได้ความคุ้มค่าสูงสุด อาจจะกังวลในเรื่องค่าใช้จ่าย หรืองบประมาณในการก่อสร้างไม่ได้ และผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้คงจะเล็งเห็นปัญหาสำคัญข้อนี้เช่นเดียวกัน ทำให้มีการรับสร้างบ้านในราคาที่ไม่สูงมากนัก หรือการสร้างบ้านแบบสำเร็จรูป บ้านน็อกดาวน์เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการก่อสร้างที่ใช้ระยะเวลาไม่นาน และรูปแบบที่ไม่ใหญ่มากนัก ย่นระยะเวลาในการขนส่งวัสดุในการก่อสร้างบ้าน การประกอบเป็นตัวบ้าน และราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป ทำให้ปัจจุบันรูปแบบบ้านลักษณะดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่มีงบประมาณในการก่อสร้างบ้านที่จำกัด หรือผู้ที่ชื่นชอบลักษณะรูปแบบบ้านที่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศบ้านเราได้อย่างสวยงาม และลงตัว รวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้าง

วันนี้เราจึงได้นำการสร้างบ้านอีกหนึ่งรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่กำลังมองหาบ้านในฝัน หรือผู้ที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้าน ประกอบการตัดสินใจ นั่นก็คือ การสร้างบ้านสำเร็จรูป ประหยัดพลังงาน เราจะมาดูกันว่า การสร้างบ้านแบบที่ว่านี้มีข้อดีอย่างไรกันบ้าง

- การสร้างบ้านสำเร็จรูปนี้ ผู้ประกอบกิจการจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้พร้อมสรรพสำหรับบ้านแต่ละแบบที่ลูกค้าเลือก หากทำการเลือกแบบ และตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว สามารถประกอบบ้านได้เลย โดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่นาน ลูกค้าก็จะได้บ้านตามที่ต้องการ โดยลักษณะทางโครงสร้างจะเน้นให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ทิศทางแดดและลม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการอยู่อาศัย

- ในการสร้างบ้านสำเร็จรูป ประหยัดพลังงานที่ว่านี้ วัสดุที่ใช้แน่นอนว่าจะต้องสามารถแปรเปลี่ยน หรือสร้างพลังงานไฟฟ้าให้นำมาใช้ภายในบ้านได้ด้วย ซึ่งก็คือ หลังคาบ้านนั่นเองครับ ปกติการสร้างบ้านโดยทั่วไป ช่างหรือผู้รับเหมาจะเลือกใช้วัสดุทำหลังคาจากกระเบื้อง แต่การสร้างบ้านประหยัดพลังงานนี้จะนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ PV cell) มาติดตั้งแทนที่หลังคาบ้าน (Solar Pv Rooftop) โดยเจ้าแผงโซล่าเซลล์ที่ว่านี้จะรับเอาพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ และแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า จ่ายไฟภายในบ้านเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยใช้งานกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้

- จากภูมิประเทศของเราตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น การก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปแบบประหยัดพลังงานจึงมีการออกแบบโครงสร้างของบ้านที่เน้นลักษณะโปร่ง สอดคล้องกับทิศทางของแดดและลม ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน ซึ่งจะทำให้ช่วยลดการใช้พลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านได้ โดยการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานได้มีการนำหลักการข้อนี้มาประยุกต์ใช้ เพื่อการพักอาศัยที่ดีของเราผู้เป็นเจ้าของบ้านนั่นเอง

- การสร้างบ้านที่ไม่ใช้ระยะเวลานาน เชื่อว่าใครหลายๆ คนที่มีความฝันอยากสร้างบ้านในฝันสักหลัง คงไม่อยากเสียเวลาในการก่อสร้างที่ใช้ระยะยาวนาน แน่นอนว่าการสร้างบ้านสำเร็จรูป ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นับได้ว่าน่าสนใจมากทีเดียว ด้วยลักษณะโครงสร้างของบ้านที่มีขนาดกะทัดรัด ไม่ใหญ่มากนัก และวัสดุในการก่อสร้างนั้นก็มีการเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว จึงทำให้ลดทอนช่วงเวลาการก่อสร้างบ้านที่อาจจะกินเวลาหลายเดือนไปได้

- แบบแปลนที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความต้องการของลูกค้า หลายคนอาจจะกังวลว่ารูปแบบ แบบแปลนของบ้านราคาประหยัด หรือบ้านสำเร็จรูป อาจจะมีรูปแบบที่ไม่มากนัก แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการได้มีการคิดแบบแปลนใหม่ๆ สำหรับบ้านสำเร็จรูปแบบประหยัดพลังงานขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถปรับเปลี่ยนแบบแปลนได้ตามความต้องการ และตามความเหมาะสม มีการเลือกใช้วัสดุที่ใช้พลังงานในการผลิตน้อยลง และมีชนวนกันความร้อนได้ดี อีกทั้งหน่วยงานทางราชการ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ยังได้มีการดำเนินการส่งเสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุในการสร้างบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้าน และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปก่อสร้างได้จริง และก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำโครงการ เกณฑ์การศึกษาพลังงานในบ้านพักอาศัย และสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน บ้านดีดี (DEEDEE) รักษ์พลังงาน โดยมีตัวอย่างแบบบ้านในโครงการจำนวน 12 แบบ ซึ่งมีทั้งแบบบ้านเดี่ยวและสองชั้น พร้อมผังพื้นที่และราคาก่อสร้าง ให้ประชาชนผู้ที่สนใจการสร้างบ้านเพื่อประหยัดพลังงาน และผู้ประกอบการรับสร้างบ้านนำไปใช้ได้ครับ

- แต่สำหรับท่านที่สร้างบ้านแบบปกติ แต่อยากจะนำหลักการของการสร้างบ้านประหยัดพลังงานไปใช้ ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับ โดยต้องมีการออกแบบบ้านที่คำนึงถึงทิศทางลมและแดด เน้นให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก และสามารถนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ PV cell) มาติดตั้งแทนที่หลังคาบ้าน (Solar Pv Rooftop) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในบ้านได้

- นอกเหนือจากทางเลือกในการก่อสร้างที่รวดเร็ว มีรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถประยุกต์ใช้พลังงานจากธรรมชาติมาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าได้แล้ว เรายังมีอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานภายในบ้าน และเพิ่มความเย็นให้แก่ผู้พักอาศัย นั่นก็คือ การปลูกต้นไม้นั่นเองครับ หากว่าเราเลือกปลูกต้นไม้ในทิศทางที่มีแสงแดดสาดเข้ามาถึง หรืออาจจะปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา ก็จะส่งผลทำให้บ้านของเราได้รับความเย็นจากการคายน้ำของพืช อีกทั้งยังได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้เหล่านั้นใช้ในการพักผ่อนหรือทำกิจกรรมได้อีกด้วย และยังช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ประหยัดค่าไฟไปอีกทางหนึ่งครับ หรือการขุดสระน้ำเล็กๆ ไว้บริเวณด้านนอกของตัวบ้าน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก แต่ถ้ามีข้อจำกัดด้านเนื้อที่ของบ้านแนะนำให้ซื้ออ่างบัวเล็กๆ มาตั้งเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับบ้านของเรา และช่วยประดับตกแต่งให้บ้านของเราน่าอยู่ไปด้วยครับ

แนวคิดการสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงานได้ถูกนำมาก่อสร้าง ใช้ได้จริงในประเทศไทย และกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งยังมีการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ มีการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจสร้างบ้านที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยของผู้เป็นเจ้าของบ้าน ยังเป็นการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมไปด้วย จึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจให้กับผู้ที่กำลังตัดสินใจ หรือวางแผนที่จะสร้างบ้านได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากต้นทุนในการผลิตที่ไม่สูงมากนัก สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้จ่ายภายในบ้านได้โดยการติดตั้งแผง ( Solar cell หรือ PV cell )ช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟไปได้อีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียว

สำหรับการ สร้างบ้าน สำเร็จรูป ประหยัดพลังงาน มีข้อดีที่ให้ผู้ที่สนใจคิดจะสร้างบ้านประกอบการตัดสินใจดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้วยรูปแบบของตัวบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า และมีการออกแบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน มีระยะเวลาการขนส่ง และการก่อสร้างที่ไม่ใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งงบประมาณในการก่อสร้างก็ไม่สูงมากจนเกินไป และยังนำเอาระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายภายในบ้านได้อีกด้วย จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าใจสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนสร้างบ้านเลยทีเดียว