เคหะฯจ่อผุด “คอมเพล็กซ์ผู้สูงอายุ”

186
โครงการบ้านผู้สูงอายุ, สังคมสูงอายุ, ผู้สูงอายุ, บ้านพักคนชรา

การเคหะแห่งชาติ วางแผนเปิด “คอมเพล็กซ์ผู้สูงอายุ” ที่อยู่อาศัยแบบใหม่ ครบทั้งบ้าน เนิร์สซิ่งโฮม และอาคารผู้ป่วยติดเตียง

เครดิต : sgp-christenunie-borsele

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติกำลังวางแผนโครงการที่อยู่อาศัยแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างสอดคล้องกับสังคมไทย โดยในโครงการจะเป็นรูปแบบคอมเพล็กซ์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ อาคารที่อยู่อาศัย อาคารเนิร์สซิ่งโฮม และอาคารสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 

เครดิต : pbs

ซึ่งจะต่อยอดจากโครงการที่การเคหะแห่งชาติดำเนินการอยู่แล้ว เช่น โครงการบ้านผู้สูงอายุ แต่เชื่อว่าน่าจะตอบสนองความต้องการของสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวในปี 2564 จากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากถึง 20%

เครดิต : hsj

ดร.ธัชพล กล่าวอีกว่า ปัญหาของผู้สูงอายุไทย นอกจากที่อยู่อาศัยไม่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายแล้ว การดูแลเมื่อเจ็บป่วยหรือกระทั่งในลักษณะป่วยติดเตียงยังเป็นปัญหาหนัก ทั้งเรื่องผู้ดูแลและฐานะทางการเงิน เพราะถ้าเป็นผู้ป่วยนอนเตียงในโรงพยาบาลเอกชน ค่าใช้จ่ายสูงแล้ว ลูกหลานที่คอยดูแลต้องเสียเวลาเดินทางมาดูแล แต่ถ้ามีเนิร์สซิ่งโฮมและอาคารสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย ก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

 

ที่มา : naewna